Žádost o umístění loteriní techniky

Doklady potřebné k zahájení jednání:

  • kolaudační rozhodnutí (případně změna užívání) s vyznačením nabytí právní moci
  • název, adresa, IČ společnosti a jméno zastupující osoby pronajímatele
  • kontaktní údaje – telefon, email
  • jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, telefon a email osoby odpovědné za provoz

Pro získání dalších informace, případně pro zodpovězení Vašich otázek, nás, prosím, kontaktujte.