Obecné informace

Co to je provoz?

Provoz je zvláštní forma pronájmu nevýherních zábavní techniky nebo loterijní techniky, kdy umístěná zařízení zůstávají stále majetkem naší firmy a v provozovně zákazníka tyto zařízení umisťujeme na základě nájemní smlouvy ( provozujeme ). Tzn., že zisk ( tržba ) z těchto zařízení se dělí procentuálně mezi zákazníka a naší firmu dle smluvně dohodnutých podmínek v nájemní smlouvě.

Servis nevýherní zábavní techniky či loterijní techniky provádí naše firma bezplatně do 24 hod a servisy jsou přijímány na nonstop servisní lince.

Našim zákazníkům a obchodním partnerům nabízíme

  • provoz výherní hrací techniky a nevýherní zábavní techniky v jejich gastro provozovnách, hotelech, penzionech, barech, restauracích a hernách na území celé České republiky včetně kompletního vybavení náležejícího k těmto zařízením
  • možnost výběru ze široké nabídky loterijní techniky (videoloterijních terminálů, rulet, výherních hracích přístrojů), nevýherní zábavní techniky a dalšího doplňkového zařízení
  • individuální přístup k zákazníkovi – obchodnímu partnerovi vedoucí ke spokojenosti obou smluvních stran
  • poradenství s přihlédnutím na možnosti zákazníka
  • garanci vysokých výnosů plynoucí z mnohaletých zkušeností s provozem loterijní  techniky a nevýherní zábavní techniky
  • komplexní péči o Vás a Vaše zákazníky

Nábízíme provoz

 

Loterijní techniky

Zábavní techniky